01 / 9
HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL
HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH  RESIDENTIAL

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

Show details

PROJECT FACTS

Name:

HAYAT E ELAHIYEH RESIDENTIAL

TYPE: constructed

LOCATION: no4, Kamran Sharghi St,Elahiyeh,Tehran

YEAR: 2014

CLIENT: Ebtekar Sazeh Iranian Co

PROJECT AREA: 10000

STATUS: Hayat-e-Elahiyeh Residential Building Architect: Boozhgan Studio (Hamed Badri Ahmadi) Location: Tehran, Iran Date: 2013 Area: 10,000 sqm Status: Completed Client: Ebtekar Sazeh Iranian Co. Design Team: Hamed Badri Ahmadi, Rezvan Noorbakhsh, Raoof Ghasemi Mechanical Consultant: Javad Kamyab Electrical Consultant: Behnam Chehri Resident Supervision: Raoof Ghasemi, Rezvan Noorbakhsh Photo: Ali Daghigh, Hamed Badri Ahmadi

 

CREDITS

Design Team: Boozhgan studio - Hamed Badriahmadi